AlphaSave - Sverige

Fondcentrum

Kreditkortsportal

Ändra hur dina Premier betalas.

Kontakta oss

Aviva

Om du har några frågor om er policy eller vill göra en förändring vänligen kontakta oss på:

Email:  GM-SwedishSales@dgaviva.com

Telefon: +44 (0) 1722 415 580 

Adress:

Aviva
PO Box 1550
Salisbury
Wiltshire
SP1 2TW
England

 

Klagomål

Om du vill göra ett klagomål eller har några klagomål relaterade frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller post. Vänligen Använd Aviva kontaktuppgifter till vänster.

 

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål hos oss kan du kontakta Irish Financial Services and Pensions Ombusdman:

Adress:

Financial Services and Pensions Ombudsman
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
D02 VH29 Ireland


Telefon: +353 (0)1 567 7000

Email: info@fspo.ie

För mer information besök: https://www.fspo.ie/

Vilken tillsynsmyndighet ansvarar för mitt kontrakt?

Den tillsynsmyndighet som ansvarar för ditt kontrakt är den finansiella myndigheten, den brittiska Financial Services watchdog. Deras kontaktuppgifter är:

Adress:

Central Bank of Ireland
PO Box 559
Dublin 1
Ireland

Telefon: +353 (0)1 224 5800

E-mailenquiries@centralbank.ie

https://www.centralbank.ie/contact-us

 

Dina rättigheter kommer inte att påverkas av klagomål.